Tilaa huikeita ideoita ja uutisia Vararengasravintoloilta liittymällä   sisäpiiriin!

TIETOSUOJASELOSTE

Vararengasravintolat Oy / FortyFour FF Oy

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa Sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

Muokattu viimeksi: 2.2.2023
Voimassa alkaen: 1.9.2011

Tiivistelmä

Vrr.fi rekisterinpitäjänä toimii suomalainen ravintola-alan yhtiö Vararengasravintolat Oy (Y-tunnus: 2393622-3). Rekisteriin kerätyt tiedot koostuvat asiakkaan itsensä ilmoittamista yhteystiedoista sekä automaattisesti kerättävistä käyttötiedoista. Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen. Tietoja käytetään palvelujen toteuttamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä mainontaan ja markkinointiin. Tietoja ei luovuteta Vararengasravintolat Oy:n ulkopuolisille lukuun ottamatta palveluntarjoajia ja tietojen käsittelyä suoritetaan vain Suomessa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
laura.lybeck@vrr.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Laura Lybeck, talous- ja henkiöstöjohtaja

Asiakasrekisterin tietosuoja

Voimme kerätä Sinusta tietoja, kun rekisteröidyt palveluihimme, käytät verkkosivujamme tai vierailet ravintoloissamme tai muutoin olet yhteydessä meihin. Keräämämme tiedot voidaan jakaa tietolähteen perusteella kahteen luokkaan: (a) itse meille antamasi tiedot ja (b) automaattisesti keräämämme tiedot. Voimme yhdistää ja yhdistellä meille antamiasi tietoja automaattisesti keräämiimme tietoihin.

Antamasi tiedot: Voimme kerätä meille antamiasi henkilökohtaisia tietojasi kuten etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, sukupuolen, syntymäajan, lähiosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan ja sähköpostiosoitteen. Voimme kerätä myös muita meille antamiasi tietoja. Lisäksi tallennamme rekisteriin tiedon siitä, oletko antanut suostumuksen suoramarkkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai oletko kieltänyt suoramarkkinoinnin.

Automaattisesti kerättävät tiedot: Voimme käyttää erilaisia menetelmiä kerätäksemme automaattisesti tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme vierailemasi sivut. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Pyydämme Sinua kuitenkin huomioimaan, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Voit vaikuttaa automaattisesti kerättäviin tietoihin myös mobiililaitteesi asetuksilla.

Miten käytämme keräämiämme tietoja

 
Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen

Voimme käyttää tietojasi tarjotaksemme Sinulle palveluita ja kanta-asiakasetuja sekä yhteydenpitoon kanta-asiakkuuteen liittyen. Voimme käyttää tietojasi myös Sinulle suunnattuun ravintolapalveluiden markkinointiin ja mainontaan. Lisäksi voimme käyttää keräämiämme tietoja palveluidemme kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Vararengasravintolat Oy:n ja Sinun välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys) ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

Keräämiemme tietojen jakaminen ja luovuttaminen

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi Vararengasravintolat Oy:n yhtiön sisällä kanta-asiakkuuksista, myynnistä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille. Voimme siirtää henkilötietojasi kanta-asiakaskorttien hankkimiseksi palveluntarjoajille, jotka tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, kampanja-, kilpailu- ja arvontapalveluita sekä mielipide- ja markkinatutkimuspalveluita. Emme salli tällaisten palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

Tietoturva

Säilytämme tietojasi sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojesi turvaamiseksi.  Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän ja asiakkuuksien ylläpito ja hallinta. Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja rekisterin käyttöä valvotaan.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi kanta-asiakkuutesi päättyessä.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Toivomme, että luet tämän selosteen säännöllisesti, jotta Sinulla on uusimmat tiedot tietosuojakäytänteistämme.

Sinun oikeutesi ja niiden käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyydämme Sinua kuitenkin huomioimaan, että tietojen antaminen, säilyttäminen ja käsittely voivat tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin poistamalla pyynnöstä asiakkuutesi. Jos olet antanut meille luvan lähettää Sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Työnhakua koskeva tietosuoja

 

Työnhakijaprofiilin ja työnhakutietojen osalta FortyFour FF Oy (Y-tunnus: 2422543-1) on rekisterinpitäjä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työnhakuprosessin hoitaminen valittaessa henkilöitä Vararengasravintoloiden  avoimeksi tuleviin tehtäviin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Sopimuksen täytäntöönpaneminen tai sitä edeltävät toimenpiteet. Suostumus, soveltuvin osin.

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot

Hakuilmoituksessa: rekrytoivan esihenkilön nimi- ja yhteystiedot siinä tapauksessa, että ne on erikseen ilmoitukseen kirjoitettu. Ei ole oletuksena.

Työhakemuksessa: Pakolliset nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Vapaaehtoiset: Syntymäaika, osoite, tehtäväkohtaiset kysymykset, linkki profiiliin (esim. LinkedIn), tutkintotiedot, muut osaamiset, työhistoria ja esimieskokemus.

Työnhakija voi liittää myös omia CV-tietoja tai muita liitteitä.

Avoin rekrytointi: Jos yritys on mahdollistanut avoimen rekrytoinnin, niin henkilö voi täyttää avoimen hakemuksen. Hakijoille voidaan haun päätteeksi lähettää linkki hakijakyselyyn, johon vastaaminen on vapaaehtoista.

Suorahaku: työnantajayritys voi hakea työntekijöitä myös suorahaulla. Tällöin haussa käytetään yhteistyökumppania ja käsitellään soveltuvin osin edellä mainittuja tietoja henkilön omalla suostumuksella.

Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötietoryhmät

Työnhakijat eli henkilöt, jotka ovat hakemassa tai hakeneet työpaikkaa rekisterinpitäjän palveluksesta, tai täyttäneet työnhakuprofiilin hakeakseen myöhemmin työpaikkaa jostakin Vararengasravintolat Oy:n ravintolassa.

Yhteystiedot, taustatiedot, osaamistiedot, työhistoria

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä
Rekisterin tiedot on pääsääntöisesti saatu työnhakijalta itseltään. Mikäli tietoja hankitaan muualta kuin työnhakijalta itseltään, tähän pyydetään työnhakijalta suostumus erikseen (esimerkiksi soveltuvuusarviointi  yhteistyökumppanilta) tai tästä ilmoitetaan erikseen (esim. luottotietojen tarkastus).

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja ei luovuteta. 

Käytämme Google Analytics -evästettä kävijäseurantaan ja rekrytointimarkkinoinnin tehokkuuden mittaamiseen.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatoimet
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Työnhakutietoja säilytetään 2,5 vuotta siitä, kun kyseinen rekrytointi on suljettu, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Säilytysajat perustuvat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisiin kanneaikoihin sekä rikoslain työsyrjintärikoksen vanhenemisaikaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan mahdolliset virheelliset tiedot tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuiksi tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa ilmoitettujen edellytysten täyttyessä.

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen, jos tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen siltä osin kuin tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään, niiden käsittely tehdään automaattisesti ja niiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, jos tiedot on kerätty yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai oikeutetun edun perusteella, ja jos muut artiklaan sisältyvät kriteerit täyttyvät.

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

Suostumuksen peruuttaminen

Niiltä osin, kuin tietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen artiklan 7 mukaan oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen päättää rekisterinpitäjän oikeuden käsitellä henkilötietoja sellaisiin käyttötarkoituksiin, joilla ei ole suostumuksen lisäksi muuta käsittelyn perustetta. Suostumuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Mikäli työnhakija ei anna rekisterinpitäjän tarvitsemia henkilötietojaan, on mahdollista, että häntä ei voida valita haettuun tehtävään.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Tietojen käsittelyssä noudatetaan yksilön tietojen käsittelyä, suojausta ja luovutusta koskevaa lainsäädäntöä sekä Vararengasravintolat Oy:n tietoturvaohjeita.

Lokitiedostojen avulla järjestelmästä on mahdollisuus selvittää mm. väärinkäytökset sekä rekisteriin tehdyt muutokset.

Rekisterin käyttöoikeudet on tarkkaan määritelty ja rajattu vain niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin rekrytointien hoitaminen kuuluu.

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu.

Vararengasravintolta Oy:ssä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja kulkuvalvotussa säilytystilassa, johon pääsy on rajoitettu. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.