Tilaa huikeita ideoita ja uutisia Vararengasravintoloilta liittymällä   sisäpiiriin!
Yhtiön kuulumiset

Vararengasravintolat Oy:lle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

MITÄ?

Vararengasravintolat Oy:lle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

MILLOIN?

2023

Vararengasravintolat Oy otti loikan kohti ympäristövastuullisempaa toimintatapaa rakentamalla Ekokompassi ympäristöjärjestelmän. 


Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Organisaatiot rakentavat asiantuntijoiden tuella ympäristöohjelman tavoitteineen ja toimenpiteineen ympäristövaikutusten vähentämiseksi, ja postitiivisen kädenjäljen lisäämiseksi omaan toimintaympäristöönsä. Ympäristöohjelma auditoidaan ulkoisesti, ja yritykselle myönnetään ympäristösertifikaatti. Ympäristöohjelma räätälöidään organisaation omiin tarpeisiin, ja se tukee liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä. Ekokompassi on yritys, jonka omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen luonnonsuojeluliitto.

Miksi Ekokompassi?

”Ekokompassilta otettiin meihin yhteyttä ensimmäisen kerran vuoden 2019 lopulla ja koronan vuoksi projekti aloitettiin vasta vuonna 2022. Ekokompassi on järjestelmänä pk-yrityksille sopivan suuruinen prosessi ja halusimme luotettavan kumppanin tukemaan ja seuraamaan meidän vastuullisuustyötä. Halusimme myös vastata asiakkaidemme vaatimuksiin ja Ekokompassi valikoitui kumppaniksi sertifioinnin vuoksi”, kommentoi Vararengasravintolat Oy:n talous- ja henkilöstöjohtaja Laura Lybeck. ”Samaan aikaan lähdimme mukaan Talentreen vastuullisuushankkeen pilotointiin, missä loimme yritykselle vastuullisuusstrategian Ekokompassin avulla”, Lybeck jatkaa.

Projekti aloitetaan ympäristöasioiden alkukartoituksella asiantuntijan avustuksella. Kartoituksen tarkoitus on kuvata mahdollisimman tarkasti organisaation toimintojen ympäristönäkökohdat ja niiden perusteella laaditaan toimenpiteet. Prosessissa perehdytään Ekokompassin koostamaan lakilistaan, mistä nähdään mitkä asiat koskettavat asiakasyrityksen toimintaa ja sitoudutaan noudattamaan niitä.

Ekokompassi- sertifikaattiin yhtenä kriteerinä on osallistuvan yrityksen ympäristölupaus ja tämän laatimista helpottamaan on luotu ympäristövaikutusten pisteytys, missä arvioidaan jokaisen osa-alueen merkittävyys ja vaikutusmahdollisuudet. Niiden pohjalta ympäristöohjelmaan valikoitui kolme seuraavaa osa-aluetta; hankinnat, viestinnän ja sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus. Jokaiselle osa-alueelle määriteltiin tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 

”Ympäristöohjelman rakennusvaiheessa ja vastuullisuushankkeen edetessä kävi selvästi ilmi kuinka paljon me teemme jo ympäristön eteen ja kuinka paljon on vielä tehtävää. Kehitettävää löytyi mm. kemikaalien varastoinnista, kierrätyksestä ja sen raportoinnista. Isoimpana kehityskohtana oli vastuullisuusviestintä, mistä tulikin yksi osa meidän ympäristölupausta”, kertoo Lybeck. ”Me emme ole esimerkiksi huomanneet kertoa asiakkaillemme tai henkilökunnallemme siitä, kuinka SalaCavalan oma kahvi on valmistettu täysin hiilineutraalissa paahtimossa Robert Paulig Roasterylla tai kuinka hankintoja tehdessä mietimme tuotteiden elinkaarta tai uudelleenkäytettävyyttä. Käytämme ravintolaremonteissa mahdollisimman paljon olemassa olevaa kalustoa. Sosiaalisen vastuullisuuden eteen olemme tehneet myöskin paljon toimenpiteitä, kuten esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen panostaminen. Mittaamme kuukausittain henkilökunnan tyytyväisyyttä ja meidän eNPS luku on +69. Luku kertoo, kuinka todennäköistä on, että henkilöstö suosittelisi työnantajaansa ystävälleen”, Lybeck lisää.

kahvikuppi

Setifikaatin saanti ja seuranta

Ekokompassi-sertifikaatti on todiste organisaation panostuksista oman ympäristövastuunsa eteen. Sertifikaatti myönnetään, kun organisaatio on rakentanut Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän ja läpäissyt riippumattoman asiantuntijan tekemän auditoinnin. Auditoinnissa arvioidaan täyttyykö organisaation ympäristövastuutyö Ekokompassin asettamat 10 kriteeriä, joista edellä mainittujen lisäksi on myös henkilöstön opastus, kemikaaliluetteloiden luonti, käyttöturvatiedotteiden saatavuus ja vuosittainen raportointi ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain. Tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein. Tavoitteet asetetaan vähintään kolmelle ympäristövastuun osa-alueelle ja niiden tulee pohjautua merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin. 

”Koko prosessi on ollut silmiä avaavaa ja hedelmällistä. Meidän ympäristöasiantuntija Anneli Ollilainen auttoi, kannusti ja valmensi meitä kohti auditointia varmoin ottein. Olemme erittäin tyytyväisiä prosessin kulkuun ja kiitollisia Annelille avusta. Kiitokset myös asiantuntevalle auditoijalle Niina Suuroselle (Responsia) ”, toteaa Lybeck hymyillen.

YMPÄRISTÖLUPAUKSEMME